Vikur Clean Kalkrent

Surt grovrengöringsmedel/ avkalkningsmedel för kalkbeläggningar, mineralutfällningar, oxider m.m.

1L
Artikelnummer:30500

Beskrivning

12st/förp

Dosering: Lättare rengöring: 1-5%.
Svårare rengöring: 5-10%.
Avkalkning: 10% till koncentrerat.

Bruksanvisning: Blanda alltid syran i vatten (SIV). Prova alltid produkten på en liten yta först. Låt produkten verka i ett par minuter beroende på var produkten appliceras. Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande. Undvik att produkten torkar in på ytan. Skölj av med kallt vatten. Får ej användas på marmor eller annan kalksten.

Vikur Clean Kalkrent Säkerhetsdatablad (PDF)