Vikur Clean Grovrent

Grovrengöringsmedel för hårt nedsmutsade golv, väggar, målade ytor m.m.

1L
Artikelnummer:30300

Beskrivning

12st/förp

Dosering: Normal rengöring: 20 ml till 10 liter vatten.
Lättare rengöring: 10 ml till 10 liter vatten.
Vid behov kan doseringen ökas.

Bruksanvisning: Blandas med kallt eller tempererat vatten. Produkten är lämplig att användas till såväl manuell rengöring med svabb, moppgarn eller liknande som för rengöring med skur- och kombiskurmaskin.

Vikur Clean Grovrent Säkerhetsdatablad (PDF)