Vikur Clean Allrent

Allrengöringsmedel för daglig rengöring av golv, väggar, målade ytor m.m.

1L
Artikelnummer:30200

Beskrivning

12st/förp

Dosering: Normal rengöring: 15 ml till 10 liter vatten.
Lättare rengöring: 5 ml till 10 liter vatten.
Vid behov kan doseringen ökas.

Bruksanvisning: Blandas med kallt eller tempererat vatten. Produkten är lämplig att användas till såväl manuell rengöring med svabb, moppgarn eller liknande som för rengöring med skur- och kombiskurmaskin.

Vikur Clean Allrent Säkerhetsdatablad (PDF)